Ordo Sancti Nicolai (O.S.N.)

A Szent Miklós Rend alapvető célja a keresztény erkölcs alapjain állva Magyarország kulturális örökségének megóvása, ápolása és gazdagítása, a szerb nemzetiség hagyományainak ápolása.

Feladatunk mindennemű olyan kezdeményezés támogatása, amely alapvető célunkkal összefügg és tagjaink, pártoló tagjaink önzetlen, ingyenes hozzájárulása, munkája által megvalósítható. Munkánk vezérfonala a Szent Miklós myrai püspök szellemi örökségeként ránk hagyományozott önzetlen segítségnyújtás.

Célunk a Szent Miklós vízi-, és taposómalom, mint országosan védett műemlék helyreállítása, értékeinek megóvása, működtetése és gyarapítása.

Elérhetőségünk:
Mohács, Csele völgye 60. (így a GPS nem mutatja meg)
Levélcím:7700 Mohács, Liliom u. 18.
Telefon: 20/411-44-74

Bírósági nyilvántartási számunk: 3309.
Bankszámlaszámunk: 50400151-16028665

Felajánlásaikat megtiszteltetésnek tartjuk, és köszönettel vesszük.

2018-ban nem leszünk jogosultak az SZJA 1%-okra


Rendünk felépítése:

Mohácsi Bugarszki Norbert honi követ,
Vincze Zoltán alelnök,
Suba Márk rendi titkár,
Dr. Márton László a rend romániai követe,
Marcin Raiman a rend lengyelországi követe.Keresés a honlapon