Névadónk, Szent Miklós

A névadás szükségességéről

A malom 2007-ben történt tulajdonos-váltásával egy időben megkezdtük annak történeti kutatását, a korabeli dokumentációk elemzését is. Mint arról az épület múltjának bemutatása során szó fog esni, malmunkat hol felső-, hol középső-, hol sombereki úti-, később Vidák-, majd Heréb- malomnak hívták. Azaz az aktuális elnevezés vagy a földrajzi elhelyezkedéséből fakadt, vagy az éppen aktuális tulajdonos nevéből.
Felmerült hát a kérdés, mi legyen most a neve? Persze nem kényszerített minket senki az utolsóként használt Heréb név levetésére – tekintettel a malom életében kezdett új időszámításra – de úgy láttuk célszerűnek, hogy átnevezzük azt.
Azt azonnal tudni lehetett, hogy Városvédő-, vagy Bugarszki malomnak nem szerettük volna hívni. Az is biztos volt, hogy ebből a jelenleg életveszélyes és szánalmas állapotban lévő épületből újból csak az égiek közbenjárásával, és áldásával lehet újra malom. Így közöttük kerestünk névadót.

A keresés hamar eredményre vezetett, mert Szent Miklós püspök személyében olyan, a keresztény világban általánosan ismert és kedvelt személyre leltünk, akit ráadásul keleti területeken a vizek, az utazók és a vízzel dolgozók patrónusaként is tisztelnek.

Védőszentünk ünnepnapjai: május 22-ére és a mindenki által ismert december 6-ára esnek. Úgy gondoljuk, hogy a mi malmunk ünnepét a későbbiekben május 22-én (Szent Miklós ereklyéinek átszállítása napján) szeretnénk megtartani.


Szent Miklós myrai püspök

Amilyen kevés hitelesnek tekinthető történeti adat birtokában vagyunk, olyan sok mozgalmas történetet ismerünk a szent püspökről, akiről a hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tiszteletben és életszerűségben alig találjuk párját a szentek között. Olyan életrajz, amely a történettudományt is kielégítő pontossággal mondaná el Szent Miklós püspök életét, nincs birtokunkban, s a későbbi források adatai sem megbízhatóak, ezért alakját annak a történetnek alapján vázoljuk föl, mely először a 13. századi Legenda Aureában tűnt fel.
Égi jel hatására Myra városa megválasztotta püspökének. Miklós kiválóan teljesítette püspöki feladatait, s részt vett a niceai zsinaton is. Hagiográfusok azt is vallják, hogy egy szent legendája részben kifejezi egy-egy szent tiszteletét, részben pedig oka a tisztelet további kibontakozásának. Maga a legenda is él: alakul, fejlődik, főleg azáltal, hogy merít abból a gazdag motívumkincsből, amely nem a történeti szenttel, hanem a nép életével és a természettel van kapcsolatban.
E fölismerés birtokában a Szent Miklós-tisztelet alakulását így vázolhatjuk: Keleten, Myra városában és Konstantinápolyban Miklós püspököt a 6. században már tisztelték. Myrából és konstantinápolyi sír-templomából terjedt el tisztelete az egész görög, szláv illetve orosz egyházban. Kappadókia tartományának falusi templomaiban általában más szentek társaságában mint orvost, de legtöbbször mint a tengerészek védőszentjét ábrázolják. A régi Oroszországban különleges tiszteletet tanúsítottak iránta: az ország fő patrónusa lett. Az ortodox egyház ma is nagyon tiszteli, az ikonosztázokon mindig megjelenik
A latin egyházban lassan és később terjedt el tisztelete. Ereklyéinek 1087-ben Bari városába történt átvitele Európa-szerte fölvirágoztatta a Miklós-tiszteletet.
A késő középkor óta Miklós püspököt a tizennégy segítő szent közé sorolják. Számtalan templom, társulat és foglalkozás patrónusa (tanulók, gyermekek, leányok, hajósok, foglyok, pékek, kereskedők, gyógyszerészek, jogászok).
A bizánci és a kopt rítusban temetése napját, december 6-át ülik ünnepként. Nyugaton a 10. század óta tartják ezt a napot.

Fohász Szent Miklóshoz:

„Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad, és az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre! „Vissza a főoldalra.Keresés a honlapon